©2013 David Torres  
 
 

Home

Moslim Advies Punt is een organisatie waar je terecht kan met allerlei maatschappelijke vragen, dienst- en hulpverlening.

Hierbij neemt Moslim Advies Punt een belangrijke rol in als brug- en vertaalfunctie naar de reguliere dienst- en hulpverlening.

Moslim Advies Punt biedt allerlei vormingen, opleidingen, en trainingen op maat met betrekking tot maatschappelijke thema's.

Als laatste heeft Moslim Advies Punt een eigen infolijn waar iedereen terecht kan met ethische vraagstukken omtrent maatschappelijke thema’s die een islamitische dimensie hebben.

Wie

Mensen die opzoek zijn naar een gezond welbevinden met betrekking tot volgende thema’s: zingeving, identiteit, verslaving, integratie en/of re-integratie, socialisatie en/of re-socialisatie, psychosociaal, opvoeding en gezin,…

Daarnaast mikken we ook op de zorgmissers: personen die door de aard van hun probleem moeilijk in de hulpverlening komen of dreigen uit te vallen.

Met extra aandacht voor diversiteit, culturele- en religieuze identiteit, vrouwen en senioren.

Info

Moslim Advies Punt (MAP) is de maatschappelijke werkingsnaam voor AVERROES vzw. Vandaag de dag is onze maatschappij meer dan gekleurd. De ontmoeting tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen is daarom heel fascinerend, maar ook soms beangstigend. Vanuit deze complexiteit die zich soms moeilijk laat objectiveren worden we als mens op onze subjectiviteit aangesproken om betekenis te geven aan een fenomeen die op ons afkomt. Moslim Advies Punt is hierin een bezielde organisatie die belichaamd wordt door de onderstaande filosofie en missie van Averroes.

AVERROES vzw is een organisatie die naast de theologische invalshoek, de Islam ook belicht vanuit een filosofische klemtoon. Niet de irrationaliteit en het extremisme waarmee de Islam vaak wordt geassocieerd, maar een visie op mens en maatschappij en een pleidooi voor kennis en bewustzijn staan voor ons hierin centraal. Dit vanuit verschillende perspectieven (levensbeschouwelijk, sociaal- en cultureel, sociologisch, psychologisch, pedagogisch en filosofisch).

Volgens de Islamitische en universele denker en theoloog Averroes (Ibn Rushd) is er geen conflict tussen godsdienst en filosofie. Hij was van mening dat men de waarheid op twee verschillende manieren kan bereiken, door middel van filosofie of godsdienst. Dus, de paradoxale ontwikkelingen doorheen de jaren tussen geloof en rede mag niet per definitie problematisch zijn. Uit recente sociologische onderzoeken blijkt dat geloof een centrale rol speelt in de identiteitsontwikkeling van jongeren met een islamitische achtergrond. Voor velen in onze samenleving, is religie een bron van zingeving en een middel dat troost en houvast aanbiedt. Echter, de laatste jaren hebben extremistische en obscurantistische denkstromingen hun weg gevonden naar een groeiende groep moslimjongeren. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veel Vlamingen angstig en wantrouwig zijn tegenover moslims.

Daarom wil AVERROES vzw permanente aandacht hebben voor het genereren en binden van deze verschillende multi- confessionele uitingen in functie van een verdraagzame, gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij.


averroes


Wat doet Averroes vzw?
- Debatten, vormingen en lezingen organiseren in functie van een nuchtere en een verlichte kennisontwikkeling.

- Bruggen bouwen tussen verschillende receptieve visies op de Islam en dit vanuit zowel theologisch als filosofische invalshoek.

- Herbronning van de islamitische leer vanuit een niet- obstructieve visie en dit vanuit een volwaardige erkenning en herkenning van het paradoxale en polyfonische paradigma tussen rede en geloof.

- Interculturele- interreligieuze- en inter-levensbeschouwelijke dialogen stimuleren, voeden en voeren vanuit een waardige identiteitserkenning.

- Moslimjongeren in contact brengen met rationele, tolerante en vooruitstrevende stromingen binnen de Islam.

- Identiteitsversterkende activiteiten organiseren om het zelfbeeld, de veerkracht en het welbevinden van maatschappelijke kwetsbare doelgroepen te verhogen.

- Het begeleiden van kwetsbare minderheidsgroepen in functie van een volwaardige integratie en emancipatie.

- Steun, hulp, informatie en advies bieden aan behoeftige mensen.


Contact

Onthaal- indicatie- en oriëntatiemedewerkers:

Mohamed Benhaddou (coördinator)

Patsy Ruyskensveld

Sayira Maruf
Beleids- en adviesmedewerkers:
(Islamitische deskundigen)


Khalid Benhaddou

Brahim El omari

Hicham BachiriEducatieve medewerkers:

Ismaël Canturk

Fadwa Benhaddou

Fatima Diouani

Zohra Diouani

Alhariki Youssra

Samia ElbarkaniPedagogische medewerkers:

Myriam Yakoubi

Fatima HarrouchLogistieke- en juridische medewerkers:

Youssef Benhaddou

Amal Ikoubaan


Moslim adviespunt

MAP Moslim Adviespunt

Coördinator Mohamed Ben Haddou
info@moslim-adviespunt.be
0486 579 962

 
 
  ©2013 David Torres